Projects

 Golgo = Futura2000 

Golgo = Futura2000 

 Golgo + Stash

Golgo + Stash

 Golgo + Misfits

Golgo + Misfits

 Pro. 1

Pro. 1

  Pro.  5

Pro. 5

 Golgo + Futura2000

Golgo + Futura2000

 L.A.R.V.A.

L.A.R.V.A.

 Golgo + Bruce Lee Foundation

Golgo + Bruce Lee Foundation

  Pro.  2

Pro. 2

  Pro.  6

Pro. 6

 Golgo + Ssur

Golgo + Ssur

 Bullet

Bullet

 Golgo + Kinnikuman

Golgo + Kinnikuman

  Pro.  3

Pro. 3

  Pro.  7

Pro. 7

 Golgo + Claw$

Golgo + Claw$

 Sneaker Pimps

Sneaker Pimps

 Golgo + Konami

Golgo + Konami

  Pro.  4

Pro. 4

  Pro.  8

Pro. 8

1430179242926.png