Projects

Golgo = Futura2000 

Golgo = Futura2000 

Golgo + Stash

Golgo + Stash

Golgo + Misfits

Golgo + Misfits

Pro. 1

Pro. 1

Pro. 5

Pro. 5

Golgo + Futura2000

Golgo + Futura2000

L.A.R.V.A.

L.A.R.V.A.

Golgo + Bruce Lee Foundation

Golgo + Bruce Lee Foundation

Pro. 2

Pro. 2

Pro. 6

Pro. 6

Golgo + Ssur

Golgo + Ssur

Bullet

Bullet

Golgo + Kinnikuman

Golgo + Kinnikuman

Pro. 3

Pro. 3

Pro. 7

Pro. 7

Golgo + Claw$

Golgo + Claw$

Sneaker Pimps

Sneaker Pimps

Golgo + Konami

Golgo + Konami

Pro. 4

Pro. 4

Pro. 8

Pro. 8

1430179242926.png